Genezende omgeving
Een healing environment, ook wel genezende omgeving genoemd, speelt de laatste jaren een steeds grote rol in de gezondheidszorg. Vooral in Amerika is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van healing environment op het welbevinden van de gebruikers van een gebouw. Hieruit blijkt dat een prettige omgeving bijdraagt aan het welzijn van de patiënt. Een gezonde, veilige omgeving waarin een patiënt zich prettig voelt, zorgt voor het afnemen van stress en pijn en draagt daardoor bij aan een sneller herstel van de ziekte. Uiteindelijk leidt dit tot een kortere verblijfsduur en vermindering van pijnmedicatie. Meer »